ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

 

ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Κατά την σταδιοποιήση γίνεται προσπάθεια να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

  • Εάν ο καρκίνος έχει διεισδύσει σε βάθος το τοίχωμα του οισοφάγου ή έχει προσβάλει λεμφαδένες
  • Εάν ο καρκίνος διηθεί γειτονικούς ιστούς και  εάν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις και, αν ναι, σε ποιά σημεία του σώματος

Για τη σταδιοποιήση μπορεί να χρειαστούν κάποιες από τις ακόλουθες εξετάσεις :

  • Ενδοσκοπικό υπέρηχο οισοφάγου (EUS) : Ο γιατρός προωθεί ένα λεπτό σωλήνα ο οποίος όμως έχει στο άκρο του μια μικροσκοπική κεφαλή υπερήχων. Η εικόνα που παίρνει ο εξεταστής από τον υπέρηχο μπορεί να δείξει πόσο βαθειά έχει διηθήσει ο καρκίνος το τοίχωμα του οισοφάγου και να διαπιστώσει την ενδεχόμενη ύπαρξη παθολογικών λεμφαδένων.  Eπίσης μπορούν  να παρθούν  δείγματα ιστών ή λεμφαδένων για βιοψία με την χρήση  βελόνης.

Εικόνα από ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα οισοφάγου (EUS), με διήθηση που περιορίζεται  εντός  του τοιχώματος του οισοφάγου.

 

 

  • Αξονική τομογραφία (CT) : Συνήθως απαιτείται αξονική τομογραφία θώρακος και κοιλιάς, ώστε να εξεταστεί αν ο καρκίνος οισοφάγου έχει εξαπλωθεί σε λεμφαδένες ή σε άλλα όργανα του θώρακα η της κοιλιάς.

 

Αξονική θώρακος με απόφραξη του οισοφάγου από ενδοαυλική μάζα(βέλος).

 

  • Μαγνητική τομογραφία (MRI): Η μαγνητική τομογραφία μπορεί επίσης να δείξει εάν ο καρκίνος οισοφάγου έχει εξαπλωθεί σε γειτονικά όργανα.

 

  • Τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET scan): Χορηγείται ενδοφλεβίως μια μικρή ποσότητα ραδιενεργού διαλύματος γλυκόζης. Αυτό το ραδιενεργό διάλυμα εκπέμπει σήματα που λαμβάνονται από  έναν ειδικό υπολογιστή. Τα καρκινικά κύτταρα φαίνονται πιο «φωτεινά» στην εικόνα γιατί έχουν αυξημένο μεταβολισμό και καταναλώνουν περισσότερη  γλυκόζη απ’ότι τα φυσιολογικά κύτταρα. Η τομογραφία PET μπορεί να δείξει εάν ο καρκίνος οισοφάγου έχει εξαπλωθεί.

 

Pet – scan  ασθενή με νεοπλασία οισοφάγου στο κατώτερο τριτημόριο

(γαστροοισοφαγική συμβολή).

 

 

  • Σπινθηρογράφημα οστών: Χορηγείται ενδοφλέβια μικρή ποσότητα ραδιενεργού φαρμάκου.. Ένα ειδικό μηχάνημα ανιχνεύει και μετράει την ακτινοβολία που εκπέμπεται και βάσει αυτής σχηματίζονται εικόνες των οστών του σώματος. Οι εικόνες αυτές μπορούν να δείξουν εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά.

 

  • Θωρακοσκόπηση : χρησιμοποιείται στην κλινική σταδιοποιηση, τόσο στον καθορισμό της τοπικής διηθήσεως των παρακειμένων οργάνων (αορτή , περικαρδίου, τραχείας και διαφράγματος) από τον όγκο, όσο και στην ανεύρεση λεμφαδενικών μεταστάσεων.

 

 

  • Ερευνητική λαπαροσκόπηση: Υπό γενική αναισθησία, ο χειρουργός κάνει  δυο η τρεις μικρές τομές στην  κοιλιά. Από εκεί εισάγει την κάμερα (λαπαροσκόπιο) και μπορεί να παρατηρήσει  τον στόμαχο τον κοιλιακό οισοφάγο και τους γύρω λεμφαδένες εάν υπάρχουν. Κατά την διάρκεια αυτής της εξέτασης μπορούν να ληφθούν δείγματα λεμφαδένων ή άλλων ιστών προκειμένου να σταλούν για βιοψία.

Τ:  ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΟΓΚΟΣ

Τ is: in situ η υψηλού βαθμού δυσπλασία.

Τ1: Διήθηση βλεννογόνου – υποβλεννογόνιου.

Τ2: Διήθηση μυϊκού χιτώνα.

Τ3: Εξέρχεται στον περι-οισοφαγικό ιστό.

Τ4: Διήθηση παρακειμένων οργάνων.

 

N : ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ

Ν0 : Δεν διηθούνται οι επιχώριοι λεμφαδένες.

Ν1 : Διήθηση επιχωρίων λεμφαδένων.

 

Μ: ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

Μ0 : Δεν υπάρχουν μεταστάσεις.

Μ1 : Ύπαρξη μεταστάσεων.

 

Στάδιο Ι :
Στο στάδιο Ι, ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί πέραν του  υποβλεννογόνιου στρώματος.

Στάδιο Ι : Τ1Ν0Μ0.

Στάδιο II :
• Στάδιο ΙΙΑ: καρκίνος έχει εξαπλωθεί μέχρι το μυϊκό χιτώνα (Τ2) η εξέρχεται στον κυτταρολιπώδη  ιστό πέριξ του οισοφάγου (Τ3) .

Σταδιο II A: Τ2 η Τ3 Ν0Μ0.
• Στάδιο ΙΙ Β: καρκίνος μπορεί να έχει εξαπλωθεί σε οποιοδήποτε από τα τρία πρώτα στρώματα του οισοφάγου και σε κοντινούς λεμφαδένες.

Σταδιο ΙΙ Β:   Τ1 η Τ2  Ν1Μ0.

 

Στάδιο ΙΙΙ :
Στο στάδιο ΙΙΙ, ο καρκίνος έχει διηθήσει  πέριξ του οισοφάγου και μπορεί να έχει εξαπλωθεί σε ιστούς παρακείμενους  (αορτή, στόμαχο κλπ) ή λεμφαδένες κοντά στον οισοφάγο.

Σταδιο ΙΙΙΑ Τ3Ν1Μο

Σταδιο ΙΙΙΒ Τ4 Κάθε Ν Μο

Στάδιο IV:

• Στάδιο IV : καρκίνος έχει διηθήσει παρακείμενα όργανα ( αορτή , στόμαχο κλπ) , κοντινούς ή μακρινούς λεμφαδένες.

Σταδιο ΙV: Κάθε  Τ, και κάθε Ν, και Μ1.

 

Banner
Banner