ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ PORT-A-CATH & HICKMAN

 

Πρόκειται για μια  υποδορίως εμφυτεύσιμη συσκευή (port)  σχεδιασμένη έτσι ώστε να  διασφαλίζει μόνιμη πρόσβαση στο φλεβικό δίκτυο  για τη χορήγηση φαρμάκων, ενδοφλέβιων υγρών, διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής και προϊόντων αίματος, αποφεύγοντας τα πολλά και επώδυνα τρυπήματα . Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη χημειοθεραπεία είναι συχνά τοξικά και προκαλούν βλάβη στις φλέβες, διά των οποίων χορηγούνται, με αποτέλεσμα μετά από τις πρώτες κιόλας συνεδρίες, η χορήγησή τους να καθίσταται  επίπονη για τον ασθενή.

Για τον λογω αυτό κρίνεται σκόπιμη η εξασφάλιση γρήγορης, εύκολης και κυρίως ανώδυνης πρόσβασης σε μεγάλες φλέβες τους σώματος όπως η υποκλείδιος η σφαγίτιδα φλέβα.

Μετά από κάθε έγχυση χημειοθεραπευτικού απαιτείται έκπλυση του συστήματος με φυσιολογικό ορό και διάλυμα ηπαρίνης, ώστε να αποφευχθεί η θρόμβωση-απόφραξη του συστήματος. Η έκπλυση είναι αναγκαία, ακόμα κι αν δε χρησιμοποιείται το σύστημα, μία φορά το μήνα. Μετά τη λήξη των συνεδριών χημειοθεραπείας μπορεί εύκολα το Port-A-Cath να αφαιρεθεί . Αυτό μπορεί να συμβεί και μετά πάροδο αρκετών ετών.

 

Καθετήρας port-a-cath (αριστερά ), καθετήρας με την βελόνα (griper) στην  εικόνα δεξιά.

 

Καθετήρας Hickman

Ο καθετήρας Hickman αποτελεί  ένα μεγαλύτερου μήκους καθετήρα με δυο η και τρεις αυλούς που εισάγεται διαμέσου του δέρματος, στη συνέχεια  ενταφιάζεται (υποδόρια σήραγγα) για ένα  μήκος περίπου  8 εκ. στους μαλακούς ιστούς του θωρακικού τοιχώματος και ακολούθως εισέρχεται στην υποκλείδια ή την έσω σφαγίτιδα φλέβα.

To εξωτερικό τμήμα του καθετήρα Hickman που αποτελείται από δυο αυλούς (κόκκινο και μπλε).

Ο καθετήρας σε ολόκληρο το μήκος του ( εξωτερικό τμήμα και ενδοαυλικό).

O καθετήρας Hickman  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση χημειοθεραπείας αλλά και την αιμοληψία στους ασθενείς, οι οποίοι, απαιτείται τακτικά να υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις.

Έχει σχεδιαστεί για να παραμείνει στη θέση του για πολλούς μήνες, για όλη τη διάρκεια της χημειοθεραπείας.

Μία  φορά την εβδομάδα, από τον καθετήρα πρέπει να χορηγείται φυσιολογικός ορός με ηπαρίνη, ένα φάρμακο που εμποδίζει την πήξη του αίματος. Αυτό γίνεται με σκοπό να διατηρηθεί η βατότητα του καθετήρα.

 

 

 

Banner
Banner