ΥΠΕΡΙΔΡΩΣΙΑ


Υπεριδρωσία

Η υπεριδρωσία είναι η παθολογική κατάσταση υπερβολικής εφίδρωσης, που συναντάται τουλάχιστον στο 1-1,5% του πληθυσμού και προσβάλλει εξίσου και τα δύο φύλα, ενώ ξεκινά κυρίως κατά τη δεύτερη ή τρίτη δεκαετία της ζωής μας.

Η αιτία δημιουργίας της υπεριδρωσίας φαίνεται να είναι η υπερδραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος.

Οι περιοχές του σώματος που συνηθέστερα προσβάλλονται είναι οι παλάμες, οι μασχάλες και σπανιότερα το πρόσωπο. Αποτέλεσμα των καταστάσεων αυτών είναι σημαντικές δυσμενείς ψυχολογικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές επιπτώσεις. Πολλά άτομα αισθάνονται μειονεκτικά όταν είναι υποχρεωμένα να κάνουν χειραψία με έντονα υγρές παλάμες, γι' αυτό αποφεύγουν τις κοινωνικές συναναστροφές. Η συναισθηματική φόρτιση μπορεί να επιτείνει την υπεριδρωσία.

Η μοναδική αντιμετώπιση που παρέχει πιθανότητες μακροχρόνιας μόνιμης θεραπείας είναι η χειρουργική θεραπεία. Η σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση, η θωρακοσκοπική συμπαθεκτομή, αποσκοπεί στην διατομή και διακοπή των δύο συμπαθητικών αλύσων που βρίσκονται μέσα στον θώρακα, εκατέρωθεν της σπονδυλικής στήλης, διαμέσου τριών μικρών τομών που πραγματοποιούνται στο κάθε ημιθωράκιο. Η προτεινόμενη απομόνωση της αλύσου γίνεται στο επίπεδο του δεύτερου θωρακικού σπονδύλου στις περιπτώσεις υπεριδρωσίας προσώπου, στο επίπεδο του τρίτου σπονδύλου στις περιπτώσεις των παλαμών και στο επίπεδο του τέταρτου για τις περιπτώσεις των μασχαλών. Η μέθοδος είναι ανώδυνη αφού γίνεται με  γενική αναισθησία και με εξαιρετικό κοσμητικό αποτέλεσμα.

Η συμπαθητική άλυσος στο αριστερό ημιθωράκιο.

Θωρακοσκοπική αντιμετώπιση (VATS) της υπερίδρωσιας.

 

 

Banner
Banner