ΚΑΛΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

Λειομυωμα είναι ο πιο συχνός καλοήθης όγκος του οισοφάγου. Παρουσιάζονται κυρίως στην μέση ηλικία και είναι διπλάσιοι σε συχνότητα στους άνδρες. Ανευρίσκονται στο μέσο και κατώτερο τριτημόριο του οισοφάγου....

ΣΥΜΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Οπισθοστερνικό άλγος και δυσφαγία, αιμορραγία είναι δυνατό να παρουσιαστεί.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
•Βαριούχο γεύμα διπλής αντιθέσεως το οποίο απεικονίζει ομαλή στένωση του αυλού του οισοφάγου.
•Ενδοσκόπηση του ανώτερου πεπτικού
•Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EBUS) το οποίο απεικονίζει μια ομαλή σαφώς περιγεγραμμένη μάζα.
•Αξονική τομογραφία(CT) η οποία απεικονίζει την μάζα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Τα συμπτωματικά ή τα μεγαλύτερα των 5 εκ λειομυώματα πρέπει να αφαιρούνται.
Η αφαίρεση γίνεται θωρακοσκοπικώς (vats).

Banner
Banner