ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ
Στην Ελλάδα η συχνότητα εμφανίσεως του καρκίνου του οισοφάγου κυμαίνεται απ 1.5-3 περιπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους ανά έτος....

Ο καρκίνος του οισοφάγου είναι είτε επιδερμοειδής καρκίνος ( squamous cell carcinoma) είτε αδενοκαρκίνωμα ( adenocarcinoma).
O επιδερμοειδής καρκίνος εμφανίζεται κυρίως στα δυο άνω τριτημόρια του οισοφάγου, ενώ το αδενοκαρκίνωμα αποτελεί τον κύριο τύπο καρκίνου του κάτω τριτημορίου.


Προδιαθεσικοί παράγοντες
Κατανάλωση αλκοόλ
Κάπνισμα
Έλλειψη υγιεινής στόματος και δοντιών
Υποσιτισμό
Χρόνια λήψη καυτών φαγητών η ποτών

Προκαρκινωματώδεις βλάβες
Οισοφάγος barrett, η ακτινική οισοφαγίτιδα, το έγκαυμα οισοφάγου, η λευκοπλάκια, τα εκκολπώματα, το σύνδρομο Plummer-Vinson.

Κλινική εικόνα
Το συχνότερο σύμπτωμα του καρκίνου του οισοφάγου είναι η δυσφαγία (85-100%). Αρχικά σε λήψη ορισμένων στερεών τροφών, για να καταλήξει σε πλήρη αδυναμία λήψεως στερεής ή υγρής τροφής. Ακολουθεί :


Απώλεια βάρους (50-70%)
Αναγωγές και έμετοι σε ποσοστό 30-40%
Άλγος (20-40%)
Βήχας
Βράγχος φωνής
Δύσπνοια( 5-25%)

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Αξονική τομογραφία
Μαγνητική τομογραφία: δεν χρησιμοποιείται συχνά στην σταδιοποιηση του καρκίνου του οισοφάγου παρά μόνο σε ειδικές περιπτώσεις για την ανίχνευση διηθήσεως παρακειμένων οργάνωv (αορτής, περικαρδίου, τραχείας και βρόγχων).
Βαριούχο γεύμα
Ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα (EUS) Εξέταση εκλογής για την διαπίστωση του βάθους της διηθήσεως του όγκου στον οισοφάγο αλλά και αναγνώρισης πιθανής διηθήσεως λεμφαδένων πέριξ του οισοφάγου.
ΡΕΤ scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων). Ακριβέστερη μέθοδος ανευρέσεως μεταστάσεων (Μ). Η ακρίβεια, η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνονται άνω του 90%
Βρογχοσκόπηση: Κυρίως σε όγκους του άνω και μέσου τριτημορίου του οισοφάγου για την διαπίστωση διηθήσεως του τραχειοβρογχικού δένδρου.
Ενδοσκόπηση: ( Οισοφαγοσκόπηση) του οισοφάγου με λήψη βιοψιών και ξεσμάτων βλεννογόνου (brushing) βοήθα στη διάγνωση με ποσοστό ακρίβειας που ανέρχεται στο 97% των περιπτώσεων.
Θωρακοσκόπηση: χρησιμοποιείται στην κλινική σταδιοποιηση, τόσο στον καθορισμό της τοπικής διηθήσεως των παρακειμένων οργάνων (αορτή , περικαρδίου, τραχείας και διαφράγματος) από τον όγκο, όσο και στην ανεύρεση λεμφαδενικών μεταστάσεων.

Λαπαροσκόπηση: χρησιμοποιείται στην διαπίστωση των λεμφαδενικών μεταστάσεων στους αδένες του αλληρείου τρίποδα με υψηλά ποσοστά διαγνώσεως.
O παραπάνω ακτινολογικός έλεγχος δεν χρησιμοποιείται τόσο στη διάγνωση, όσο στη σταδιοποιηση της νόσου.

Σταδιοποίηση
Μετά τη διάγνωση του καρκίνου του οισοφάγου, ακολουθεί η σταδιοποίηση της νόσου η οποία και καθορίζει του περαιτέρω θεραπευτικούς χειρισμούς.

Banner
Banner