ΦΑΡΥΓΓΟ-ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑ(ZENKER)

Aν και σχηματίζεται στην μέση γραμμή, προβάλλει στην αριστερή τραχηλική χώρα. Το εκκόλπωμα αυτό είναι το πιο συχνό, εμφανίζεται με τριπλάσια συχνότητα στους άνδρες, και σε ηλικία άνω των 65 ετών.

Όταν είναι μικρό είναι συνήθως ασυμπτωματικό και ανευρίσκεται ως τυχαίο εύρημα. Όταν αυξηθεί σε μέγεθος προκαλεί διόγκωση στην αριστερή πλάγια τραχηλική χώρα. Δυσφαγία είναι συχνό σύμπτωμα και σε ορισμένες περιπτώσεις οι ασθενείς βοηθούν την κατάποση με χειρισμούς στην τραχηλική χώρα. Δυσοσμία στόματος, μεταλλική γεύση, αναγωγή τροφών αρκετή ώρα μετά το γεύμα είναι από τα συχνότερα συμπτώματα.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ


Ακτινογραφία τράχηλου: είναι δυνατό να παρατηρηθεί υδραερικο επίπεδο στην περιοχή.
Διάβαση με γαστρογραφίνη: αναδεικνύει τη χαρακτηριστική μορφή του εκκολπώματος.
Μανομετρία : καταγραφεί η ασυνέργεια μεταξύ των μυών κατά την κατάποση.
Ενδοσκοπηση : επιβεβαιώνει την παρουσία εκκολπώματος, και βοηθά στην διαπίστωση του βαθμού της συνόδου οισοφαγίτιδας που συνήθως συνυπάρχει καθώς και την λήψη βιοψιών.

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ :
•Αιμορραγία
•Διάτρηση
•Τραχειο οισοφαγικο συρίγγιο
•Εισρόφηση, πνευμονία, πνευμονικό απόστημα.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ :
Η θεραπεία είναι χειρουργική

Banner
Banner