ΟΙΣΟΦΑΓΟΣ BARRETT

Ορίζεται η αντικατάσταση του φυσιολογικού επιθηλίου του κατώτερου οισοφάγου από αδενικό με εντερική μεταπλασία και βλεννώδη κύτταρα (goblet cells)...

Συχνότερος στους άνδρες από ότι στις γυναίκες (3:1). Ανευρίσκεται σε ποσοστό 10-15 % των ασθενών με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και θεωρείται προκαρκινωματώδης κατάσταση.
Η διάγνωση του γίνεται με την ενδοσκόπηση και την λήψη πολλαπλών βιοψιών.


ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ:
Τακτικός περιοδικός έλεγχος των ασθενών με ενδοσκοπήσεις και λήψεις βιοψιών, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη της νόσο.
Εκτελείται οισοφαγεκτομή σε περιπτώσεις αναπτύξεως αδενοκαρκινώματος η σε οισοφάγο Barrett με υψηλού βαθμού δυσπλασίας του επιθηλίου.

Banner
Banner