ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ


ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ

Η αντιμετώπιση του καρκίνου του οισοφάγου γίνεται αναλόγως με το βαθμό τοπικής διηθήσεως του όγκου (Τ), των λεμφαδενικών (Ν) και των απομακρυσμένων μεταστάσεων (Μ) όπως αυτά καθορίσθηκαν από την προεγχειρητική σταδιοποίηση.

Η επιλογή της κατάλληλης θεραπείας για τον κάθε ασθενή εξαρτάται κυρίως από τα ακόλουθα: Το σημείο του οισοφάγου που εντοπίζεται ο καρκίνος, τον τύπο του καρκίνου, εάν ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε γειτονικά όργανα, εάν ο καρκίνος έχει διηθήσει λεμφαδένες ή εχει μεταστάσεις σε άλλα όργανα, την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενούς.

Ο καρκίνος οισοφάγου είναι νόσος που αντιμετωπίζεται κυρίως χειρουργικά. Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία είτε πριν το χειρουργείο είτε μετά από αυτό.

 

Διακρίνεται σε :  θεραπευτική και Παρηγορητική

Α) Θεραπευτική αντιμετώπιση : Σε ριζικές χειρουργικές εκτομές  υποβάλλονται όσοι από τους ασθενείς με όγκους  Τ1-Τ3 και Ν0-Ν1 είναι σε καλή κατάσταση και είναι σε θέση να υποβληθούν  στο χειρουργικό stress  της  επέμβασης.

Η θωρακοσκοπική οισοφαγεκτομή

Η ελάχιστα επεμβατική οισοφαγεκτομή, δηλαδή η εκτομή του οισοφάγου με τη χρήση θωρακοσκοπικών ή συνδυασμό θωρακοσκοπικών και λαπαροσκοπικών τεχνικών είναι η θεραπεία εκλογής για το καρκίνωμα, τη σοβαρή δυσπλασία επί εδάφους κυλινδρικής μεταπλασίας –γνωστή ως «οισοφάγος Barrett»– αλλά και καλοήθεις νόσους, όπως το λειυομυωμα οισοφάγου,  τα εγκαύματα από κατάποση καυστικών ουσιών,  τo μεγαοισοφάγο λόγω τελικού σταδίου αχαλασίας.

Θωρακοσκοπική- Λαπαροσκοπική -  οισοφαγεκτομή

Βασίζεται στην θωρακοσκοπική εκτομή του οισοφάγου και αντικατάσταση αυτού με σωληνωτό μόσχευμα στομάχου του ασθενούς και αναστόμωση του στην τραχηλική η θωρακική μοίρα του οισοφάγου αναλόγως με την θέση της βλάβης. Η μέθοδος αυτή έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά το σημαντικότερο είναι ότι βαριές επεμβάσεις όπως η οισοφαγεκτομή που απαιτούν πολλές ημέρες παραμονή του ασθενούς στη ΜΕΘ και βαριά γενικότερη μετεγχειρητική κατάσταση , είναι δυνατόν να απλοποιηθούν και ο ασθενής να μεταφερθεί στη ΜΕΘ μόνο για παρακολούθηση και τις επόμενες ημέρες να μεταφερθεί   στο θάλαμο νοσηλείας σε πολύ καλή κατάσταση.

Διεγχειρητική εικόνα θωρακικής μοίρας του οισοφάγου.

Σωληνοποίηση του στομάχου

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Σαν μέθοδος είναι ευρέως διαδεδομένη αφού τα πλεονεκτήματα που οδήγησαν

στην διάδοσή της είναι ποικίλα . Έτσι λοιπόν απαριθμώντας τα , διακρίνουμε τα εξής :

 

1) λιγότερες καρδιοαναπνευστικές επιπλοκές έτσι ώστε να επιτρέπει και σε ασθενείς

μεγαλύτερης ηλικίας με επιβεβαρυμμένη κατάσταση υγείας  να χειρουργηθούν.

 

2) περιορισμένη καταστροφή των ιστών από την στιγμή που υπάρχει μικρό χειρουργικό

τραύμα.

3) μεγέθυνση του χειρουργικού πεδίου και προβολή αυτού σε οθόνη έτσι ώστε ο

χειρουργός να εργάζεται με ακρίβεια και να προκαλεί λιγότερους τραυματισμούς στους γύρω υγιής ιστούς.

4) ως αποτέλεσμα της θεωρίας minimal invasive surgery , υπάρχει ελάχιστη απώλεια

αίματος με αποτέλεσμα μικρότερο ποσοστό μεταγγίσεων.

5) μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος.

6) έλλειψη μετεγχειρητικών επιπλοκών όπως διαπύηση ή διάσπαση του χειρουργικού.

τραύματος

7) ελάχιστο χειρουργικό τραύμα.

8) ταχύτερη κινητοποίηση, ανάρρωση του ασθενούς και επάνοδο στην εργασία του.

9) μικρότερο κόστος νοσηλείας.

10) καλύτερο κοσμητικό αποτέλεσμα και καλύτερη ψυχολογία για τον ασθενή

 

Χειρουργικό τραύμα (4 οπές)  σε ασθενή που έχει υποβληθεί σε θωρακοσκοπική – Λαπαροσκοπική οισοφαγεκτομή

 

B) Παρηγορητική θεραπεία: Όταν ο καρκίνος οισοφάγου έχει επεκταθεί σε άλλα όργανα ή έχει κάνει μεταστάσεις θεωρείται μη χειρουργήσιμος. Στις περιπτώσεις αυτές ρόλο έχει η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία ώστε να βελτιώσουν τα συμπτώματα (πόνος, δυσφαγία κλπ). Επίσης, ασθενείς που δε μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, λόγω της βεβαρυμμένης γενικής κατάστασης (καρδιοαναπνευστικη ανεπαρκεια κλπ), αντιμετωπίζονται με συνδυασμό χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας

Σε περίπτωση αδυναμίας κατάποσης υπάρχουν δυνατότητες (τοποθέτηση stent, διαστολή με μπαλόνι, διάνοιξη με laser, φωτοδυναμική θεραπεία κλπ) που βοηθούν στη διάνοιξη του οισοφάγου και βελτιώνουν τα συμπτώματα.

Banner
Banner