ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Πνευμοθώρακας

Η συλλογή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ονομάζεται : πνευμοθώρακας

Εικονική απεικόνιση πνευμοθώρακα αριστερά.  Παρουσία αέρα στο αριστερό ημιθωράκιο με συνοδό ρίκνωση(collapse) του αριστερού πνεύμονα.

 

 

Ακτινογραφία θώρακος με ολικό πνευμοθώρακα αριστερά.  Το βέλος υποδεικνύει τον  αριστερό πνεύμονα που έχει  ρικνωθεί στην  πύλη. Το αριστερό ημιθωράκιο  καταλαμβάνεται από  αέρα.

 

 

Ακτινογραφία θώρακος με ολικό  πνευμοθώρακα δεξιά (το βέλος υποδεικνύει τον  δεξιό  πνεύμονα που έχει  ρικνωθεί στην  πύλη), ο  ασθενής αναπνέει με ένα πνεύμονα τον αριστερό.

 

 

Ακτινογραφία θώρακος με  μεγάλο πνευμοθώρακα στο αριστερό ημιθωράκιο. Το βέλος οριοθετεί  τον  αριστερό  πνεύμονα.

 

 

 

 

Αξονική τομογραφία θώρακος παρατηρείται η παρουσία αέρα (λευκό βέλος) στο αριστερό ημιθωράκιο και η ρίκνωση του ομόπλευρου πνεύμονα (μαύρο βέλος).

Αιτίες πνευμοθώρακα

 

Ο αυτόματος πνευμοθώρακας (spontaneous pneumothorax) διακρίνεται σε

 

  1. 1. πρωτοπαθή : οφείλεται σε ρήξη φυσαλίδων η η αερωδών κύστεων που συχνά βρίσκονται στην κορυφή του άνω λοβού ( σε μικρότερο ποσοστό μπορούν να αναγνωριστούν και σε αλλά σημεία του πνεύμονα). H ρήξη μπορεί να συμβεί είτε σε άσκηση είτε και σε κάποια απλή καθημερινή δραστηριότητα . Αφορά κυρίως υγιείς νεαρούς ενήλικες.

 

Διεγχειρητική εικόνα: παρουσία  αερωδών κύστεων στην κορυφή του πνεύμονα.

2. δευτεροπαθή : είναι αποτέλεσμα τραύματος ( αμβλέος η διατιτραίνοντος), ιατρογενών αιτιών, ενώ και η ύπαρξη υποκειμένων νόσων  του πνευμονικού παρεγχύματος μπορεί να επιπλακούν  και να προκαλέσουν πνευμοθώρακα (πχ. ΧΑΠ, βρογχ. άσθμα, φυματίωση, κυστική ίνωση, καταμήνιο πνευμοθώρακα κλπ).

 

Συμπτωματολογία

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι οξύς διαξιφιστικός πόνος στο θώρακα και δύσπνοια . Σε περιπτώσεις που ο πνευμοθώρακας είναι μεγάλος ή είναι «υπό τάση» συνοδεύεται από δύσπνοια ,ταχυκαρδία ,υπόταση,  λογω  των πιεστικών φαινομένων που ασκούνται  στην καρδιά και τα μεγάλα  αγγεία του μεσοθωρακίου.

 

Πνευμοθώρακας υπό τάση .  Παρουσία αέρα στο αριστερό ημιθωράκιο με μεγάλη μετατόπιση της  τραχείας, καρδίας και των μεγάλων  προς τα δεξιά. Περιορίζεται  η αναπνευστική λειτουργία του δεξιού πνεύμονα, εικόνα απειλητική για την ζωή.

 

Ακτινογραφία θώρακος στον ίδιο ασθενή μετά την τοποθέτηση σωλήνα κλειστής παροχέτευσης στο αριστερό ημιθωράκιο, με έκπτυξη του αριστερού πνεύμονα και επαναφορά  της τραχείας- καρδίας-και του μεσοθωρακίου στην φυσιολογική του θέση.

 

Διάγνωση

Σε περίπτωση που ο πνευμοθώρακας είναι μεγάλος , μπορεί να διαγνωσθεί ακόμη και με την απλή ακρόαση, διαφορετικά μία απλή ακτινογραφία θώρακος είναι αρκετή.

Ακτινογραφία  θώρακος:   διακρίνεται  πνευμοθώρακας στο δεξιό ημιθωράκιο και παρουσία ευμεγεθών  κύστεων στο δεξιό πνεύμονα.

Αξονική τομογραφία  θώρακος με αερώδεις κύστεις στην κορυφή του πνεύμονα αμφοτερόπλευρα.

 

Αντιμετώπιση του πνευμοθώρακα

Θεραπευτική αντιμετώπιση :

 

1) Εάν ο πνευμοθώρακας είναι  μικρός ( 10% )  αντιμετωπίζεται συντηρητικά   με χορήγηση οξυγόνου. O ασθενής τίθεται υπό παρακολούθηση για τουλάχιστον  ένα 24/ωρο. Εάν ο πνευμοθώρακας μεγαλώσει τότε πρέπει να τοποθετηθεί σωλήνας κλειστής παροχέτευσης.

2) Πνευμοθώρακας > 10%  αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση σωλήνα κλειστής παροχέτευση ( εικονα ). Με τον τρόπο αυτό παροχετεύεται ο αέρας που βρίσκεται στο ημιθωράκιο επιτρέποντας στον πνεύμονα να εκπτυχθεί  και να ανακτήσει τον χώρο του στο ημιθωράκιο. Εάν υπάρχει διαφυγή αέρα (διότι η ραγεισα αερώδης κύστη δεν έχει επουλωθεί ή είναι μεγάλη) για χρονικό διάστημα > 48 h  τότε ο πνευμοθώρακας ονομάζεται εμμένων και είναι ένδειξη για χειρουργείο ακόμα και αν είναι το πρώτο επεισόδιο.

Εικονική αναπαράσταση τοποθετήσεως σωλήνα κλειστής παροχέτευσης(bulau)  σε πνευμοθώρακα δεξιού ημιθωρακίου.

Στις περιπτώσεις που ο πνευμοθώρακας

· είναι «υπό τάση» ,  έχουμε συμπίεση του σύστοιχου πνεύμονα, αντίθετη μετατόπιση του μεσοθωρακίου και κατάσπαση του σύστοιχου ημιδιαφράγματος. Είναι επείγον ιατρικό περιστατικό και χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

· συνυπάρχει πλευριτικό υγρό

· συνοδεύεται από μεγάλη δύσπνοια

· αφορά και τα δύο ημιθωράκια  (αμφοτερόπλευρος)

Θα πρέπει να γίνει παροχέτευση με την εισαγωγή θωρακικού σωλήνα.

 

Ακτινογραφία θώρακος ασθενή  με αιμοπνευμοθώρακα αριστερά.

 

Ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας

•Εμμένων πνευμοθώρακας (διαφυγή αέρος για διάστημα μεγαλύτερο των 48 h).

•Υποτροπιάζων πνευμοθώρακας ( δεύτερο επεισόδιο ).

•Ύπαρξη μεγάλης αερώδους κύστης .

•Κοινωνικό- επαγγελματικοί  λόγοι, που αποτελούν ένδειξη για χειρουργική θεραπεία από το πρώτο επεισόδιο όπως πιλότος αεροσκάφους, δύτης (scuba diver) , οδηγός λεωφορείου, ναυτικός, μόνιμος κάτοικος απομονωμένης περιοχής ( μικρού νησιού, ορεινού χωριού κλπ).

•Ιστορικό πνευμοθώρακα από το αντίθετο ημιθωράκιο.

•Ταυτόχρονος αμφοτερόπλευρος πνευμοθώρακας.

 

Χειρουργική αντιμετώπιση του Πνευμοθώρακα

H θωρακοσκοπική (VATS) θεραπεία του πνευμοθώρακα   αποτελεί τη χειρουργική αντιμετώπιση εκλογής σήμερα.  Εκτελείται  υπό γενική αναισθησία με διασωλήνωση ειδικού τραχειοσωλήνα ( διπλού αυλού). Πρόκειται για  τραχειοσωλήνα με τον οποίο επιτυγχάνεται αερισμός στον ένα πνεύμονα ενώ ο άλλος πνεύμονας ο οποίος πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργικούς χειρισμούς δεν συμμετέχει στην αναπνευστική λειτουργία  λογω της πνευμονικής σύμπτωσης – ρίκνωσης (lung collapse) που  έχει επιτευχτεί από τον αναισθησιολόγο.    Πραγματοποιείται με τρεις τομές (<1 εκ)  στο θωρακικό τοίχωμα. Από την μια εισέρχεται το θωρακοσκόπιο ( camera )   και από τις άλλες δυο τομές  τα χειρουργικά εργαλεία. Με την τεχνική αυτή επιτυγχάνεται η Θωρακοσκοπική εκτομή των φυσαλίδων η  των αερωδών κύστεων  με  χρήση  ειδικών θωρακοσκοπικών εργαλείων.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για  λίγες ημέρες.

 

Καταμήνιος  πνευμοθώρακας :

Είναι αυτόματος υποτροπιάζων πνευμοθώρακας (90% δεξιά) που συμβαίνει σε γυναίκες κατά την διάρκεια  της εμμήνου ρύσης. Oι ασθενείς εμφανίζουν θωρακικό άλγος  και δύσπνοια 24 με 48 ώρες  μετά την έναρξη της εμμήνου ρύσεως.

Οφείλεται σε παρουσία αερωδών κύστεων στην κορυφή του άνω λοβού  η  μπορεί να υπάρχουν εστίες εμφύτευσης ενδομητρίου στον πνεύμονα η τον υπεζωκότα  ενώ μπορεί να συνυπάρχει διαφραγματικό έλλειμμα στο σύστοιχο ημιδιάφραγμα.

Η χειρουργική θεραπεία του καταμήνιου πνευμοθώρακα  είναι η Θωρακοσκόπηση (VATS Τεχνική) με εκτομή των φυσαλίδων στον πνεύμονα, συρραφή των διαφραγματικών ελλειμμάτων  (αν υπάρχουν)  και καταστολή της ωορρηξίας( φαρμακευτική ) για 6 μήνες περίπου.

Η λέξη καταμήνιος προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις “ κατά”   και    “μήνας”.

 

Διεγχειρητική εικόνα  διαφράγματος με οπές στην επιφάνεια του.

 

Banner
Banner