ΕΜΠΥΗΜΑ ΘΩΡΑΚΟΣ

ΕΜΠΥΗΜΑ  ΘΩΡΑΚΟΣ

Εμπύημα είναι η συλλογή πύου σε μια κοιλότητα. Κύριο αίτιο του εμπυήματος  θεωρείται η πνευμονία  (παραπνευμονική συλλογή).  Άλλες αιτίες είναι η διαπύηση του τραύματος μετά από θωρκοχειρουργική επέμβαση, η μόλυνση της υπεζωκοτικής συλλογής μετά από διενέργεια παρακέντησης του θώρακα υπό σηπτικές συνθήκες, τα υποδιαφραγματικά αποστήματα, η ρήξη το οισοφάγου, τα διατιτραίνοντα  τραύματα του θώρακα, οι μεσοθωρακίτιδες και η σηψαιμία.

Ακτινογραφία θώρακα ασθενούς με εμπύημα  αριστερού ημιθωρακίου, παρατηρείται σκίαση  στην  βάση του ημιθωρακίου.

 

Αξονική θώρακος του ιδίου όπου παρατηρούνται δυο εγκυστωμένες  συλλογές  στο  αριστερό ημιθωράκιο.

 

Αίτια εμπυήματος

Επέκταση λοιμώξεων από παρακείμενες δομές.

Επιπλοκή στην πορεία της μικροβιακής πνευμονίας.

Επιπλοκή υποδιαφραγματικού αποστήματος.

Επιπλοκή μετά από ρήξη οισοφάγου.

Μετά από επεμβάσεις στο θώρακα ή μετά από παρακέντηση του υπεζωκότα.

Σπάνια σε παιδιά μπορεί να γίνει αιματογενής διασπορά από μακρινή εστία χωρίς την συμμετοχή του υποκείμενου πνεύμονα.

 

Τα μικρόβια που ενέχονται στην αιτιολογία :

Staphylococcus aureus.

Pseudomonas  aeruginosa.

Klebsiella  pneumonia.

Escherichia coli.

Pneumococcus.

Αναερόβια.

 

Αντιμετώπιση

Στο αρχικό στάδιο, όπου το πυώδες υγρό είναι λεπτόρρευστο, γίνεται εκκενωτική παρακέντηση του πάσχοντος ημιθωρακίου, καλλιέργεια του πύου και χορήγηση κατάλληλων αντιβιοτικών.

Στο ενδιάμεσο στάδιο, όπου το υγρό είναι ινοπυώδες , επιβάλλεται η κλειστή παροχέτευση του θώρακα (bulau) σε συνδυασμό με χορήγηση αντιβιοτικών.

Σε ασθενείς  που βρίσκονται σε σοβαρή σήψη ή ακόμα και σε σηπτική καταπληξία (Shock)  και στους οποίους η κλειστή παροχέτευση θώρακα (bullau) καθίσταται αναποτελεσματική  λόγω πολλαπλών εγκυστώσεων ή υπεζωκοτικού περιεχομένου πολύ υψηλού ιξώδους.  Οι ασθενείς αυτοί χρήζουν άμεσης παροχέτευσης της υπεζωκοτικής κοιλότητας προκειμένου να εξέλθουν  της σηπτικής κατάστασης και να αναστρέψουν τη δυσμενή πρόγνωση. Η βιολογική τους κατάσταση καθιστά την ανοικτή θωρακοτομή μια  μέθοδο με υψηλή θνητότητα.  Αντίθετα με  τη Θωρακοσκοπική  τεχνική (τρεις οπές) επιτυγχάνεται   η   παροχέτευση  το πύου, λύση των συμφύσεων,  ενοποίηση   των  εγκυστωμένων χώρων, και αν υπάρχει παχύ ινώδες στρώμα  που περιβάλει τον πνεύμονα αφαιρείται (αποφλοίωση  του πνεύμονα ) επιτρέποντας  έτσι στον πνεύμονα να εκπτυχθεί  να  καταλάβει τον χώρο του στην  θωρακική κοιλότητα  και  να ανακτήσει  την χαμένη ελαστικότητα του.

Η Θωρακοσκόπηση   μπορεί να εκτελεστεί άμεσα ελαττώνοντας τον διεγχειρτητικό κίνδυνο  με  όλα τα μετεγχειρητικά  πλεονεκτήματα  για τον ασθενή .

Δημιουργία διαφραγματιων  στην θωρακική κοιλότητα.

 

Banner
Banner