ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλογή υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα. Οι συνηθέστερες αιτίες παραγωγής πλευριτικού υγρού:

Φλεγμονώδους αιτιολογίας (εμπυημα)
Κακοήθεια ( πνεύμονος, μαστού ,μεσοθωρακίου, ωοθηκών κλπ.)
Καρδιακής ανεπάρκειας
Νεφρική ανεπάρκεια
Πνευμονική εμβολή
Υπερουραιμίας
Ρευματοειδούς αρθρίτιδας
Μετεγχειρητική συλλογή
Κάκωση ημιθωρακίου

Συμπτωματολογία πλευριτικής συλλογής : O πόνος ο οποίος επιτείνεται με τις αναπνευστικές κινήσεις.
Όσο αυξάνεται η ποσότητα του υγρού εγκαθίσταται η δύσπνοια.

Ακτινογραφία θώρακος:
Δείχνει σκίαση στη βάση του πάσχοντος ημιθωρακίου.

Αντιμετώπιση :
Παρακέντηση της κοιλότητας και παροχέτευση του υγρού με την τοποθέτηση σωλήνα κλειστής παροχέτευσης (billaw). Το υλικό που παροχετεύεται στέλνεται για μικροβιολογικές ( αερόβια, αναερόβια μικρόβια, για το βακτηρίδιο της φυματιώσεως και για μύκητες) και κυτταρολογικές εξετάσεις ( κακοήθεια η όχι).
Η μακροχρόνια παραμονή του υγρού στην υπεζωκοτική κοιλότητα συνεπάγεται πάχυνση των πετάλων του υπεζωκότα με επακόλουθο τον περιορισμό έκπτυξης του πνεύμονα ( παγιδευμένος πνεύμονας) .
Για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία που προκάλεσε την παραγωγή του υγρού απαιτείται : Βιοψία του υπεζωκότα
η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί με την διενέργεια θωρακοσκοπήσεως η ακόμη με ερευνητική μικρή θωρακοτομή.
Η θωρακοσκόπηση (vats) έχει καταστεί πολύτιμο διαγνωστικό και θεραπευτικό μέσο για νοσήματα του υπεζωκότα και του πνευμονικού παρεγχύματος χωρίς τη θνητότητα, τη νοσηρότητα και το κόστος της ανοικτής θωρακοτομής.

Διαμεσου δυο η τριών οπών στο θωρακικο τοιχωμα και με την εισοδο της καμερας και ειδικής λαβίδας μπορεί πραγματοποιηθεί επισκόπηση του ημιθωρακιου και λήψη βιοψιών από παθολογικούς ιστούς που θα αναγνωριστούν .

Banner
Banner