ΠΡΩΤΟΠΑΘΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΑ


 

Πρωτοπαθής καρκίνος πνεύμονα

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καρκίνου του πνεύμονα:

  • Μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα. (SCLC) απαντάται στο 15-20%  των περιπτώσεων καρκίνου του πνεύμονα. Συνήθως εντοπίζεται στους κεντρικούς  βρόγχους και εμφανίζει ταχεία εξέλιξη. Ο όγκος όμως είναι χημειοευαίσθητος και ακτινοευαίσθητος ,με την χημειοθεραπεία να αποτελεί τη βάση για κάθε θεραπευτική προσέγγιση. Σε περιπτώσεις που η νόσος είναι περιορισμένη, ο συνδυασμός χειρουργικής και χημειοθεραπείας προσφέρει πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτά τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την προσθήκη τοπικής ακτινοβολίας στο θώρακα και προφυλακτικής ακτινοβολίας του εγκεφάλου στους ασθενείς που ανταποκρίνονται  στην χημειοθεραπεία.

 

Εικόνα από μικροσκόπιο  μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα.

 

  • Μη-μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα  (NSLCC).

Υπάρχουν διάφοροι ιστολογικοί τύποι μη-μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα :

Πλακώδες καρκίνωμα (Squamous).

Αδενοκαρκίνωμα (Adenocarcinoma).

Βρογχοκυψελιδικός καρκίνος πνεύμονα ( Bronchioalveolar η BAC).

Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα  ( Large cell ).

Aδενοπλακώδες καρκίνωμα

Καρκινοειδείς όγκοι

 

Εικόνα από μικροσκόπιο μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (πλακώδες).

 

Εικόνα από μικροσκόπιο μη μικροκυτταρικού καρκίνου πνεύμονα (αδενοκαρκίνωμα).

 

Οι παράγοντες κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
• κάπνισμα ( ευθύνεται για το 90% των περιπτώσεων του καρκίνου του πνεύμονα).
• παθητικό κάπνισμα (  1,2- 2 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος για ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα)
• έκθεση στον αμίαντο, αλουμίνιο, αέρια μουστάρδας, ραδόνιο, χρώμιο, αρσενικό, αιθάλη, ή πίσσα.
• Ατμοσφαιρική ρύπανση η επίπτωση και θνησιμότητα για καρκίνο του πνεύμονα είναι μεγαλύτερη σε αστικές περιοχές με αυξημένα επίπεδα ρύπανσης απ      ότι στις αγροτικές περιοχές

• Υποκείμενη  Πνευμονοπάθεια (φυματίωση, πνευμονική  ίνωση, σκληρόδερμα, πνευμονοκονίωση

•Χρωματοσωμικές  μεταβολές.

Εξετάσεις  για την ανίχνευση, διάγνωση, και σταδιοποιηση της νόσου:

Φυσική εξέταση και  ιστορικό.

 

Ακτινογραφία θώρακος: (F + P)
 

Ανευρίσκεται μάζα στον αριστερό κάτω λοβό σε ακτινογραφία θώρακος face+ profil.

 

 

Αξονική τομογραφία (CT scan) Θώρακος: Παρέχει πληροφορίες για τη φύση της βλάβης  και την σχέση της με τους γύρω ιστούς.  Απεικονίζει το μέγεθος και θέση διογκωμένων  λεμφαδένων του μεσοθωρακίου.

Πνευμονικός  όζος  στον αριστερό άνω λοβό  σε αξονική τομογραφία θώρακος.

 

Μαγνητική τομογραφία (MRI) Θώρακος: Χρησιμοποιείται για διερεύνηση της ανατομικής σχέσεως του όγκου με τα μεγάλα αγγεία, την καρδιά και τα οστά.


ΡΕΤ scan (τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων): Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για το μέγεθος και την εντόπιση της βλάβης αλλά και για την ύπαρξη η μη κακοήθειας  στον ασθενή.

PET SCAN  ασθενή με αυξημένη μεταβολική δραστηριότητα  στους λεμφαδένες  μεσοθωρακίου δεξιά.

 

Σπινθηρογράφημα Οστών: Η διαδικασία για απεικόνιση μεταστάσεων οστών.

Αυξημένη καθήλωση του ραδιοφαρμακου στην 6η πλευρά αριστερά.

 

Σπιρομέτρηση : προεγχειρητική εκτίμηση αναπνευστικής λειτουργίας.

Ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι συχνά καπνιστές και πάσχουν από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), επίσης κατά την διενέργεια της επέμβασης μαζί με την μάζα αφαιρείται και τμήμα λειτουργικά υγιούς πνευμονικού ιστού.  Για τον  λογω αυτό η προεγχειρητική εκτίμηση με  την σπιρομέτρηση ( και άλλες εξετάσεις  αν  χρειαστούν) ερευνάται κατά πόσον το επίπεδο της πνευμονικής  λειτουργίας  που θα προκύψει μετά την εγχείρηση  επαρκεί η όχι έτσι ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης μετεγχειρητικής αναπνευστικής ανεπάρκειας, να προσδιοριστεί το είδος της εκτομής ( τμηματεκτομή, λοβεκτομή ,πνευμονεκτομή ) αναλόγως με την αναπνευστική λειτουργία  και τις καρδιο -αναπνευστικές εφεδρείες του ασθενούς .

 

Για να τεθεί διάγνωση απαιτείται κυτταρολογική η ιστολογική επιβεβαίωση.


Κυτταρολογική  πτυέλων: Εξετάζεται δείγμα πτυέλων  για την ύπαρξη καρκινικών κυττάρων .

 

Βρογχοσκόπηση με το άκαμπτο βρογχοσκόπιο: Μια διαδικασία εξέτασης του εσωτερικού της τραχείας και των αεραγωγών του πνεύμονα. Μπορεί να ληφθει υλικό για ιστολογική και κυτταρολογική  εξέταση.

 

•Διαβρογχική βιοψία με βελόνη (TBNA):  Αποτελεί πολύτιμη και ασφαλή τεχνική για τη διάγνωση  προσβολής των λεμφαδένων (από κακοήθεια) του μεσοθωρακίου  αλλά και ενδοβρογχικής  βλάβης .  Οι ακριβείς πληροφορίες που προσφέρει οδηγούν στην ενδεικνυόμενη θεραπεία.  Πραγματοποιείται  βιοψία με ειδική βελόνη  δια  μέσου του βρογχοσκοπίου.

 


Βιοψία του όγκου με βελόνα (FNA): Παρακέντηση  αδιάγνωστου  όγκου, ή υγρού χρησιμοποιώντας βελόνη. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιείται  με  την βοήθεια του υπέρηχου, η της αξονικής τομογραφίας.Μεσοθωρακοσκόπηση: Μια χειρουργική διαδικασία  κατά την οποία   λαμβάνονται  τεμαχίδια  Ιστών και λεμφαδένων μεσοθωρακίου για διάγνωση και σταδιοποίηση  της νόσου.

 

 

Λεμφαδένες μεσοθωρακίου προσιτοί με την τραχηλική Μεσοθωρακοσκόπηση (2-3-4-7).ΕΦΟΣΟΝ ΤΕΘΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΑΔΙΟΠΟΙΗΣΗ δηλ  προσδιορισμός  της  εκτάσεως της νόσου ( εάν έχει δώσει μεταστάσεις η όχι)  με

CT θώρακος

CT Η ΜRI Eγκεφάλου

• CT άνω κοιλίας

• Scanning οστών

• PET SCAN


Banner
Banner