ΤΑ ΒΡΟΓΧΙΚΑ H ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ


ΤΑ ΒΡΟΓΧΙΚΑ  η  ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΗ

Ανέρχονται  στο 1-2% όλων των  νεοπλασμάτων του πνεύμονα. Το 10-20% των  καρκινοειδών είναι  άτυπα.  Σε ποσοστό 60-70% ανευρίσκονται κεντρικά και  αφορούν τους μεγάλους αεραγωγούς . Τα  άτυπα καρκινοειδή είναι πιο συχνά στους άνδρες . Η μέση  ηλικία εμφάνισης είναι τα 46  έτη. Οι  ασθενείς αυτοί είναι σαφώς νεότεροι  από εκείνους που  πάσχουν από αλλά νεοπλάσματα του  πνεύμονα. Τα  τυπικά καρκινοειδή εμφανίζονται σε  ασθενείς κατά  δέκα χρόνια νεότερους από ότι  τα άτυπα

Είναι τα συχνότερα  νεοπλάσματα του πνεύμονα στην  παιδική και εφηβική ηλικία .

Τα κύρια  συμπτώματα κατά τη  διάγνωση είναι ο βήχας, ο συριγμός  και η αιμόπτυση. Το 25%  των ασθενών  όμως είναι ασυμπτωματικοί . Αντιθέτως προς τα τυπικά  καρκινοειδή, τα άτυπα σχετίζονται με τη  συνήθεια του καπνίσματος και  απαντώνται δυο φορές  συχνότερα στους άνδρες.  Σχεδόν το 90% των τυπικών  καρκινοειδών και το 50%  των άτυπων  τοποθετούνται κατά τη διάγνωση στο  πρώτο στάδιο.

 

Καρκινοειδές:

Η παρουσία ενός  καλώς περιγεγραμμένου όγκου κεντρικά ευρισκόμενου  που μπορεί να φαίνεται να στενεύει, να παραμορφώνει  ή να αποφράσσει ένα παρακείμενο αεραγωγό  περιέχων στικτές αποτιτανώσεις πρέπει να  εγείρει την υποψία καρκινοειδούς όγκου. Τα περισσότερα  καρκινοειδή που αναγνωρίζονται ακτινογραφικά  επίσης μπορεί  να εκτείνονται σε  παρακείμενους αεραγωγούς στην αξονική τομογραφία,  υποσημειώνοντας τη δυνατότητα της αξονικής  τομογραφίας να χαρακτηρίζει μια ενδοπαρεγχυματική  νόσο και να αναδεικνύει με μεγαλύτερη ακρίβεια τον  ακριβή εντοπισμό. Χαρακτηριστικά μετά   την έγχυση σκιαγραφικού τα τυπικά καρκινοειδή δείχνουν στικτή ομοιογενή πρόσληψη, σημείο το οποίο  μπορεί να αποτελέσει διαγνωστικό  κριτήριο. Τα  άτυπα καρκινοειδή αντιθέτως είναι πιθανόν  να έχουν ανώμαλα όρια, δείχνοντας λιγότερο ομοιογενή  πρόσληψη σκιαγραφικού και κυρίως μπορεί να συνδυάζονται  με πυλαία ή μεσοθωρακική λεμφαδενοπάθεια. Η ανεύρεση  αυτών των χαρακτηριστικών με την  αξονική τομογραφία μπορεί να  είναι κλινικά σημαντική για την  διαφοροδιάγνωση μεταξύ τυπικών και άτυπων  καρκινοειδών.

 

 

 

ΤΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΝΕΥΡΟΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚA

ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ (LCNEC)

Αποτελούν το 2,9%  των νεοπλασμάτων του πνεύμονα που  υποβάλλονται σε χειρουργική εκτομή, 19% των νευροενδοκρινικών όγκων του πνεύμονα και το 12% των μεγαλοκυτταρικών καρκινωμάτων του πνεύμονα. Η μέση  ηλικία κατά τη διάγνωση είναι τα 60 έτη. Οι άνδρες προσβάλλονται  2,5 φορές πιο συχνά από  τις γυναίκες. Στην πλειονότητά τους είναι  καπνιστές . Η διάγνωση βασίζεται  στα μορφολογικά  χαρακτηριστικά και στα  ανοσοϊστοχημικά ευρήματα. Η κυτταρική μορφολογία συνίσταται στην οργανοειδή ανάπτυξη μεγάλων κυττάρων, αυξημένη μιτωτική δραστηριότητα  και εστίες νέκρωσης. Ανοσοϊστοχημικά παρατηρείται  θετικότητα των νεοπλασματικών  κυττάρων στους δείκτες νευροενδοκρινικής διαφοροποίησης  (νευροϊνίδια, Leu-7, χρωμογρανίνη, συναπτοφυσίνη και ειδική  νευρωνική ενολάση).

 

Banner
Banner