ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ


ΘΕΡΑΠΕΙΑ  ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ :


Υπάρχουν διάφοροι τύποι θεραπείας για ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.

Οι ενδείξεις και η επιλογή της  χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τον τύπο,  το στάδιο του καρκίνου και τις καρδιοαναπνευστικες  εφεδρείες του ασθενούς.

Η κάθε επέμβαση από αυτές έχει  συγκεκριμένες ενδείξεις, και την αντίστοιχη   νοσηρότητα και  θνητότητα που την συνοδεύει.

 

Χειρουργικές  επεμβάσεις :

Σφηνοειδής εκτομή: είναι η αφαίρεση ενός μικρού τμήματος του πνεύμονα μέσα στο οποίο εμπεριέχεται ο όγκος. Συνήθως εφαρμόζεται σε  περιφερικούς όγκους  και μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θωρακοσκοπική τεχνική (VATS) .

 

Τμηματεκτομή: Είναι η ανατομική αφαίρεση ενός εκ των τμημάτων του λοβού του πνεύμονα  που περιέχει την βλάβη.

Μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θωρακοσκοπική τεχνική(VATS) .

 

Λοβεκτομή: είναι η  αφαίρεση ενός λοβού του πνεύμονα. Είναι η πιο συχνή επέμβαση εφόσον η βλάβη περιορίζεται σε έναν λοβό. Μπορεί να γίνει για την θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονος  ή για άλλη παθολογία του λοβού  π.χ. φυματίωση ή βρογχεκτασία, καρκινοειδές κλπ). Ο δεξιός πνεύμονας αποτελείται από τρεις λοβούς (άνω, μέσο, κάτω ) και ο αριστερός πνεύμονας έχει δύο λοβούς τον άνω και τον κάτω.  Μπορεί να πραγματοποιηθεί με την θωρακοσκοπική τεχνική(VATS) .

 

Πνευμονεκτομή: Αφαίρεση  ενός εκ των δύο πνευμόνων που έχει ο άνθρωπος  (Δεξιά η Αριστερή πνευμονεκτομή)  τυπική ή ενδοπερικαρδιακή.

 

 

Διλοβετομή: Είναι η αφαίρεση δύο λοβών δεξιά, πρόκειται για άνω ή κάτω διλοβεκοτμή με αφαίρεση άνω και μέσου ή μέσου και κάτω λοβών, αντίστοιχα.

 

 

Banner
Banner