ΧΥΛΟΘΩΡΑΚΑΣ


Χυλοθώρακας

Η συλλογή λέμφου στην υπεζωκοτική κοιλότητα καλείται χυλοθώρακας.  Το υγρό του χυλοθώρακα είναι γαλακτώδες και θολερό, είναι πλούσιο σε λίπος και λεύκωμα και περιέχει πολλά λεμφοκύτταρα. Οι συνηθέστερες αιτίες ,που προκαλούν τη παραγωγή του είναι  οι όγκοι και τα τραύματα. Οι όγκοι δυνατόν να προκαλέσουν απόφραξη του μείζονος θωρακικού πόρου και των λεμφαγγείων του μεσοθωρακίου, με αποτέλεσμα την παλινδρόμηση της λέμφου και την έγχυση της στην υπεζωκοτική κοιλότητα.  Το τραύμα , ως αποτέλεσμα κάκωσης  ή χειρουργικής επέμβασης είναι δυνατόν να προκαλέσει διάτρηση ή διατομή του μείζονος θωρακικού πόρου και έγχυση λέμφου στην υπεζωκοτική κοιλότητα.

Υγρό χυλοθώρακα.

 

Αίτια :

Κάκωση του θωρακικού πόρου .

Απόφραξη του πόρου από κακοήθη εξεργασία ( λέμφωμα, καρκίνο του πνεύμονα, ακτινοβολίες).

Μετά από χειρουργείο στον θώρακα ( οισοφάγο, πνεύμονα , καρδιά)

Ο ρυθμός παραγωγής της λέμφου, που συγκεντρώνεται στην υπεζωκοτική κοιλότητα, ποικίλλει.  Σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνει του 1.5 L  το 24 ωρο. Η απώλεια από την κυκλοφορία τόσο μεγάλων ποσοτήτων υγρού πλούσιου σε λευκώματα και λίπος οδηγεί γρήγορα σε υπολευκωματαιμια κα ελάττωση της θρέψης του αρρώστου.

Η αντιμετώπιση του χυλοθώρακα κατ αρχήν συνίσταται στην αντιμετώπιση της αιτίας που τον προκαλεί.  Επίσης καταβάλλεται προσπάθεια αφενός  να περιοριστεί η παραγωγή λέμφου και αφετέρου να αφαιρεθεί η λέμφος, που συγκεντρώνεται στη υπεζωκοτική κοιλότητα.  Για περιορισμό της παραγωγής της λέμφου συνιστάται άλιπος δίαιτα του αρρώστου. Για την αφαίρεση της συγκεντρωμένης  λέμφου στην υπεζωκοτική κοιλότητα  τοποθετείτε σωλήνας κλειστής παροχέτευσης στην υπεζωκοτική κοιλότητα.  Αν ο χυλοθώρακας επιμένει περισσότερο από 7 ημέρες και η ποσότητα του παροχετευόμενου υγρού από το θώρακα είναι μεγαλύτερη των 1000 ml  ανά 24 ωρο , τίθεται ένδειξη χειρουργικής θεραπείας.

 

Αντιμετώπιση

Η επέμβαση γίνεται θωρακοσκοπικά(vats), ανευρίσκεται ο θωρακικός πόρος  και απολινώνεται κατά την είσοδο του στη θωρακική κοιλότητα πάνω από το διάφραγμα.

 

Banner
Banner